Certifikater 

- Grønnespirer. 

- Spring ud i naturen 

- Mindfulnes Dagpleje

Kurser

- Sæt fokus på sanser og motorik

- Naturen som afsæt for trivsel, nærvær og en sund kropslig bevægelse  

- Natur, udeliv og den ny styrkede læreplan 

- Børnes motorisk, sansning og bevægelse.

- Førstehjælp 0-3 årig.

- Spring ud i naturen 0-3 år.

- Den styrkede pædagogiske læreplan.

- Brede læringsmål og evaluering af læringsmiljøet.

- Førstehjælp Små liv