Certifikater


- Grønnespirer. 

- Spring ud i naturen 

Kurser

- Sæt fokus på sanser og motorik

- Naturen som afsæt for trivsel, nærvær og en sund kropslig bevægelse  

- Natur, udeliv og den ny styrkede læreplan 

- Børnes motorisk, sansning og bevægelse.

- Førstehjælp 0-3 årig.

- Spring ud i naturen 0-3 år

 

Mit efterår kommer til at gå med mindfulness certifikat samt boblenseglæde certifikat og et kursus i den nye styrket læreplan  

Certifikaterne får jeg i foråret 2020