Pris 2020

Egenbetaling kr. 2350,- pr. måned

Alle forældre får tilskuddet fra kommunen.
Der ydes søskenderabat
Betaling i alle 12 mdr. om året.
Der betales månedsvis forud.

Egenbetaling  2350,-
Tilskud fra kommunen 6150
Pris 8500,-

Da det er en privat pasningsordning,
giver Assens og Odense kommune,
også tilskud til pasning