Pris 2019

Egenbetaling kr. 2090,- pr. måned

Alle forældre får tilskuddet fra kommunen.
Der ydes søskenderabat
Betaling i 12 mdr./året.
Der betales månedsvis forud.

Egenbetaling  2090,-
Tilskud fra kommunen 5810
Pris 7900,-

Da det er en privat pasningsordning,
giver Assens og Odense kommune,
også tilskud til pasning